GDPR

Den 25. maj 2018 blev der implementeret en ny lov om hvordan personlige oplysninger håndteres i Europa. Det kaldes GDPR (General Data Protection Regulation) og regulerer, hvordan dine personlige oplysninger håndteres af en virksomhed – dybest set, hvem der har lov til at håndtere dem, og hvordan de håndteres. GDPR erstatter den nuværende lov PUL (personuppgiftslagen), der hidtil har virket i Sverige. Forskellen er, at en virksomhed skal være mere gennemsigtig nu i hvordan dine personlige oplysninger håndteres, og hvad de nøjagtigt har brug for dem til. Desuden vil klienten – du, også have større indflydelse på, hvordan dine personlige oplysninger gemmes, eller om du overhovedet vil have dem gemt. Hos Life With A Dog har du underskrevet en kontrakt, hvor dine personlige oplysninger er angivet. Life With A Dog har brug for disse oplysninger for at være i kontakt med dig regelmæssigt, finde dit hjem, være i stand til at handle hvis der skulle opstå en nødsituation, men også for bogføring og betalinger, hvilket betyder, at foruden mig Charlotte Louise Friis, administrerende direktør for Life With A Dog, har min bogholder (Accountant T) også adgang til dine personlige oplysninger. Min bogholder har underskrevet et dokument, hvori det hedder, at han vil holde dine personlige oplysninger sikre i overensstemmelse med loven. Derudover bruges dine personlige oplysninger til at sende dig nyheder i form af mail eller tekstbeskeder. Din personlige information er beskyttet ved at enten blive låst i sikkerhedsbokse eller gemt på et beskyttet drev med begrænset adgang. Dine personlige oplysninger bliver ikke opbevaret længere end højst nødvendigt. Når dine oplysninger ikke længere er nødvendige, fjernes og slettes de fra vores system. I tilfælde af at en kontrakt er opsagt, kan dine oplysninger muligvis stadig gemmes til bogføringsformål.

Ret til begrænsning af dine personlige data

Du har ret til at anmode om en midlertidig begrænsning af behandlingen af ​​dine data i nedenstående tilfælde:

– Når du mener, at dine oplysninger er forkerte, og du derfor har anmodet om en korrektion hos os. Du kan derefter anmode om, at behandlingen af ​​dine oplysninger begrænses, mens undersøgelsen er i gang.

– Når behandling af personoplysninger er ulovlig, modsætter du dig fjernelse af dine data og anmoder i stedet om, at brugen af ​​disse data begrænses.

– Når du har brug for dine oplysninger for at bestemme, håndhæve eller forsvare juridiske krav, selvom vi ikke længere har brug for dine oplysninger.

– Når du har gjort indsigelse mod behandlingen af ​​dine oplysninger, kan vi fortsætte med at behandle dine oplysninger i løbet af kontrollen.

Hvis behandlingen af ​​dine data midlertidigt er begrænset, vil vi informere alle der har med dine oplysninger at gøre, f.eks. En revisor, om, at denne midlertidige begrænsning har fundet sted. Dette gælder dog ikke, hvis det viser sig umuligt eller pålægger en overdreven indsats. Du anmoder om en begrænsning i behandlingen af ​​dine oplysninger ved skriftlig anmodning til lifewadog@gmail.com

Ret til sletning

Dine personlige oplysninger behandles af os i det tidsrum, du er kunde og i den efterfølgende periode, der er nødvendig for at opfylde formålet med vores behandling. Yderligere information om hvor længe dine personlige oplysninger opbevares kan fås på anmodning. Fakturaoplysninger og fakturadata gemmes, så længe det er nødvendigt af lov. Som kunde har du ret til at få dine oplysninger slettet, hvis nogen af ​​disse følgende betingelser gælder:

  • Hvis data ikke længere er nødvendigt til de formål, som de blev behandlet til.
  • Hvis din aftale udelukkende er baseret på dit samtykke, og du vil huske dette.
  • Hvis du er imod behandlingen af ​​personoplysninger, der opstår efter en interessebalance, og der ikke er nogen legitime grunde, der vejer tungere end din interesse.
  • Hvis data ikke er behandlet i henhold til reglerne.
  • Hvis sletning er påkrævet for at opfylde en juridisk forpligtelse. Hvis data slettes, informeres både administrerende direktør og revisor. Dette gælder dog ikke, hvis det viser sig umuligt eller pålægger en overdreven indsats. Vi vil også på din anmodning informere dig om, hvem informationen er blevet givet til. Du kan til enhver tid kræve en erklæring om de oplysninger, Life With A Dog har på dig, og hvis du ønsker ændringer eller fjernelse af dine oplysninger, så send en e-mail til lifewadog@gmail.com.