GDPR

Från den 25 maj 2018 kommer en ny lag om hur personlig information hanteras att implementeras i Europa. Det kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och reglerar hur din personliga information hanteras av ett företag – i princip vem som får hantera den och hur den hanteras. GDPR kommer att ersätta den nuvarande lagen PUL (personuppgiftslagen) som hittills har arbetat i Sverige. Skillnaden är att ett företag måste vara mer öppet nu i hur din personliga information hanteras och vad de exakt behöver. Vidare kommer klienten – du, också att ha mer inflytande på hur din personliga information sparas, eller om du vill att den ska sparas alls. Hos Life With A Dog har du tecknat ett kontrakt där din personliga information anges. Life With A Dog behöver denna information för att vara i kontakt med dig regelbundet, hitta ditt hem, kunna agera om en nödsituation skulle inträffa men också för bokföring och betalningar vilket innebär att förutom mig Charlotte Louise Friis, VD för Life With A Dog, har min revisor (revisor T) också tillgång till din personliga information. Min bokförare har undertecknat ett dokument som säger att han kommer att hålla din personliga information säker i enlighet med lagen. Dessutom används din personliga information för att skicka nyheter i form av e-post eller textmeddelanden. Din personliga information skyddas genom att antingen låsas i säkerhetslådor eller sparas på en skyddad enhet med begränsad åtkomst. Din personliga information kommer inte att förvaras längre än möjligt. När din information inte längre behövs kommer den att tas bort och raderas från vårt system. Om ett kontrakt har avslutats kan din information fortfarande behöva sparas för bokföring.

 

Rätt till begränsning av dina personuppgifter

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandlingen av dina uppgifter i nedanstående fall:

– När du anser att din information är felaktig och du därför har begärt en korrigering hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din information begränsas medan utredningen pågår.

– När behandling av personuppgifter är olagligt, motsätter du dig att ta bort dina uppgifter och begär istället att användningen av dessa uppgifter begränsas.

– När du behöver din information för att fastställa, verkställa eller försvara juridiska krav, även om vi inte längre behöver din information.

– När du har invänt mot behandlingen av din information kan vi fortsätta behandla din information under kontrolltiden.

– Om behandlingen av dina uppgifter är tillfälligt begränsad, kommer vi att informera andra delar, till exempel en revisor om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller emellertid inte om det visar sig omöjligt eller innebär en alltför stor ansträngning.

Du begär en begränsning i behandlingen av din information genom skriftlig begäran till lifewadog@gmail.com

 

Rätt till radering

Din personliga information behandlas av oss under den tid du är kund och för den tid som därefter är nödvändig för att uppfylla syftet med vår behandling. Mer information om hur länge din personliga information bevaras kan fås på begäran. Fakturainformation och fakturadata sparas så länge som behövs av lag. Som kund har du rätt att ta bort din information om någon av dessa följande villkor gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de syften som de behandlades för.
  • Om ditt avtal endast bygger på ditt samtycke och du kommer att komma ihåg detta.
  • Om du motsätter dig att behandla personuppgifter som inträffar efter en intressebalans och det inte finns några berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om data inte har behandlats enligt reglerna.
  • Om borttagning krävs för att uppfylla en juridisk skyldighet.
  • Om data raderas informeras både VD och revisor. Detta gäller emellertid inte om det visar sig omöjligt eller innebär en alltför stor ansträngning. Vi kommer också, på din begäran, att informera dig om vem informationen har tillhandahållits. Du kan när som helst kräva ett uttalande om den information som Life with a Dog har på dig, och om du vill ändra eller ta bort din information, skicka ett e-post till lifewadog@gmail.com.